12/09/2009

SQL server dates in different formats

Here is the list of conversions that facilitates retrieving date time in different formats in T - SQL.

Replace Date in Convert with your field Name.

'YYYYMMDD'

CONVERT(CHAR(8), Date, 112)

'YYYY-MM-DD'

CONVERT(CHAR(10), Date, 23)

'YYMMDD'

CONVERT(VARCHAR(8), Date, 12)

'YY-MM-DD'

STUFF(STUFF(CONVERT(VARCHAR(8), Date, 12),
5, 0, '-'), 3, 0, '-')

'MMDDYY'

REPLACE(CONVERT(CHAR(8), Date, 10), '-', SPACE(0))

'MM-DD-YY'

CONVERT(CHAR(8), Date, 10)

'MM/DD/YY'

CONVERT(CHAR(8), Date, 1)

'MM/DD/YYYY'

CONVERT(CHAR(10), Date, 101)

'DDMMYY'

REPLACE(CONVERT(CHAR(8), Date, 3), '/', SPACE(0))

'DD-MM-YY'

REPLACE(CONVERT(CHAR(8), Date, 3), '/', '-')

'DD/MM/YY'

CONVERT(CHAR(8), Date, 3)

'DD/MM/YYYY'

CONVERT(CHAR(10), Date, 103)

'HH:MM:SS 24'

CONVERT(CHAR(8), Date, 8)

'HH:MM 24'

LEFT(CONVERT(VARCHAR(8), Date, 8), 5)

'HH:MM:SS 12'

LTRIM(RIGHT(CONVERT(VARCHAR(20), Date, 22), 11))

'HH:MM 12'

LTRIM(SUBSTRING(CONVERT(
VARCHAR(20), Date, 22), 10, 5)
+ RIGHT(CONVERT(VARCHAR(20), Date, 22), 3))
For more SQL tips and tricks , Subscribe here or click here to get updates via email

3 comments:

Nice and useful information …..keep on posting….

The increasing demand for content freelance writer in India has been a boon to Indian Economy as many people are getting employment.

cách sử dụng rượu sâm dùng để ngâm với nhân sâm là thuộc loại rượu ngon, thượng hạng đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người dùng. cách dùng rượu sâm được người dùng tin tưởng sử dụng và thường lựa chọn để trưng bày sẽ làm cho không gian trở nên sang trọng hơn, liều lượng sử dụng rươu sâm không chỉ có ý nghĩa đối với sức khỏe mà còn đem đến nhiều ý nghĩa khác. Người ta quan niệm rằng, nếu trưng bày cách bảo quản rượu sâm trong phòng khách sẽ mang tới sức khỏe, tài lộc và phú quý. Rượu sâm thực sự là món quà tặng độc đáo và ý nghĩa phù hợp với tất cả mọi người.

Post a Comment