8/30/2007

How to replace AM/PM in your taskbar with some other name ??


Want to replace AM and PM in your taskbar with your name ??

My friend has got simple trick for you .Just follow the steps below . 
  • Navigate as follows, Start -> Control panel -> Regional and Language Options 
  • A dialogue box will popup . Now click on Customise which is beside English [US] text box .
  •  Now go to time tab. There you can find the options AM symbol and PM symbol . 
  • Change them to the name you want and click OK.
  • Normally they will change , if they won't , double click on time in the right hand bottom of the screen . A dialogue box will popup . In that you can see time in digital form like 3:28:00 PM . select that PM or AM and move the slider. Now click OK and you can see required name in place of AM or PM
If you want to get more updates , subscribe here or click here to get updates via email


1 comments:


- Ba vạn hai nghìn kim tệ, còn ai ra giá cao hơn không?

Thấy vậy cô gái xinh đẹp kia cũng kích động lên, không ngờ tối nay lại bán được một số tiền lớn như vậy.

Mộ Dung Nam oán hận cắn răng nhìn Lệnh Hồ Hạo Thiên, ba vạn hai nghìn kim tệ hắn không trả nổi.

- Ba vạn hai nghìn kim tệ lần một, hai ba, thành giao….

Cô gái xinh đẹp cao hứng nói.
đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
- Đa tạ biểu ca.

Lệnh Hồ Hạo Thiên cao hứng nói với Nhạc Thành, một thanh bảo kiếm do ma pháp sư cấp bảy luyện chế có thể tăng không ít thực lực, nếu như không có biểu ca trợ giúp thì hắn cũng không mua nổi.

- Huyền Tố, Hạo Thiên đây là mười viên lục phẩm sơ giai đan dược, các ngươi ăn vào sẽ có trợ giúp lớn cho việc tu luyện ma pháp và đấu khí.

Nhạc Thành nói xong lấy ra hai bình ngọc đưa cho hai người.

Đối với biểu đệ và biểu muội của mình, Nhạc Thành cũng phải có một số lễ vật

Post a Comment