10/13/2008

Sync your bookmarks across multiple computers with Foxmarks

Are you looking for a way to Sync your Firefox bookmarks across multiple Computers ?

There is one extension which lets you achieve this .The extension is Foxmarks. It is a free add-on for your Firefox browser that syncs your bookmarks across multiple computers .Using this you will never lose a bookmark . Foxmarks backs up your bookmarks every time you change. You can always view and restore your old bookmarks on Foxmarks web site.Once you setup Foxmarks on your PC, you can sync it with as many as you want. Changes made to bookmarks in server will automatically reflected in the others.Foxmarks also lets you share your favorite bookmarks with your friends.The sharing server can display your bookmarks on a web page, in an RSS feed, or as a widget so that you can add to your own blog or website.Foxmarks also lets you customise which bookmarks need to sync with which computer.It also lets you export your bookmarks to a file in the hard disk .

So what are you looking for ? Download Foxmarks.

Love Technade Solutions ? Subscribe here or click here to get updates via email

5 comments:

well nice way to do stuff

How well does Generic Viagra work? Studies show that Generic Viagra UK improves erections in more than 80% of men taking Generic Cheap Cialis 100 mg versus 24% of men taking a sugar pill.No other ED tablet is proven to work better.

Hi there. Nice site you have shared useful information. Keep up the good work! This blog is really interesting and gives good details too. Thanks a lot, Regards,
plug and play office space for rent in somajiguda

tra sam là một trong những loại thảo dược tự nhiên, có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản trà sâm, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các loại nhân sâm kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được hàng triệu tra hong sam người trên khắp thế giới săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời. Từ xưa đến nay trà hồng sâm những công dụng của loại nhân sâm tra nhan sam này vẫn được mọi người lưu truyền và ứng dụng trà nhân sâm vào trong đời sống đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tra sam han quoc của con người. Củ nhân sâm Hàn Quốc chính trà sâm hàn quốc là nhân sâm Hàn Quốc ở tra hong sam han quoc dạng tươi chưa qua sơ chế trà hồng sâm hàn quốc thành các sản phẩm. tra nhan sam han quoc có những vai trò và trà nhân sâm hàn quốc tác dụng vô cùng to lớn đối với con người.

Post a Comment