9/20/2007

How to add a background image to your adsense ads ??

Did you ever think of this ?? Adsense ads with a image background !!

It will look cool na . I found this simple trick on one of my friends blog .So how to add this image background?? Just use the code below to serve the purpose :In the above code , Replace width of the image with your background image width , Height of the image with your image's height and location of image with the path where the image has been uploaded .

Now paste this code where ever you want and enjoy adsense ads with image background . I didn't try this yet as I don't want to play with adsense ads at this moment . If it works for you , please post this as a comment .

If you like my posts , Subscribe here or click here to get updates via email .

4 comments:

Hello All!

Listen....I have a blog with adsense posted all over it....I've studied internet marketing and all of the logistics to making money with a web site. I make about [URL="http://www.mochila.com/splash1.html?engine=smo&keyword=ma"]$5 a day with my adsense ads[/URL].

Recently, in my search for MORE adsense tips. I stumbled upon a site that is offering to pay you to post [URL="http://www.mochila.com/splash1.html?engine=smo&keyword=ma"]FREE quality content[/URL] on your site for 30days....you just sign up...post the content let it sit for 30 days and make $5 bucks!

That might as well be [URL="http://www.mochila.com/splash1.html?engine=smo&keyword=ma"]FREE money[/URL] for a person like me! I just thought I would send this out to all of the people like me out there....It can't hurt to check it out right.....I personally am so money hungry I NEVER scoff at money.

Trên thế giới có nhiều loại đông trùng hạ thảo, có loại đông trùng hạ thảo rất quý như đông trùng hạ thảo tây tạng của Việt Nam ở nước chúng ta. Đông trùng hạ thảo là loại có dưỡng chất tốt nhất.
cửa hàng đông trùng hạ thảo hàn quốc Tiền Giang
cửa hàng đông trùng hạ thảo hàn quốc Trà Vinh
cửa hàng đông trùng hạ thảo hàn quốc Tuyên Quang

Nhân sâm là một trong những loại thảo dược tự nhiên, có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các loại giá hồng sâm hàn quốc kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được hàng triệu người trên khắp thế giới săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời.

hong sam là một trong những loại thảo dược tự nhiên, có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các loại hồng sâm kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được hàng triệu người trên khắp thế giới săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời. Từ xưa đến nay những công dụng của loại sam han quoc này vẫn được mọi người lưu truyền và ứng dụng vào trong đời sống đặc biệt là chăm sóc sức khỏe của con người. sâm hàn quốc chính là nhân sâm Hàn Quốc ở dạng tươi chưa qua sơ chế thành các sản phẩm. hồng sâm hàn quốc có những vai trò và hong sam han quoc tác dụng vô cùng to lớn đối với con người.

Post a Comment