5/04/2007

How to set multiple websites as homepage in Firefox ??

There may be some sites which you want to open every time you launch your browser.You might be looking to set them as homepage.But is it possible ???

"Yes it does,this trick from Lifehacker makes it possible.Follow the steps below for that."

  • Go to tools ---> Options in your Firefox.
  • Now in the main tab , There will be a text box for setting homepage link as shown in the fig.
  • Now Enter the links of the sites which you want to set as homepage separating them with ' | ' as shown in the figure.I set Google and my blog as home pages there.

Now restart your Firefox.From next time ,you open the firefox you can see multiple websites loading as your homepages.

If you have any tips & tricks , send me along with your link so that I can link you back.

2 comments:

tra sam là một trong những loại thảo dược tự nhiên, có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản trà sâm, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các loại nhân sâm kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được hàng triệu tra hong sam người trên khắp thế giới săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời. Từ xưa đến nay trà hồng sâm những công dụng của loại nhân sâm tra nhan sam này vẫn được mọi người lưu truyền và ứng dụng trà nhân sâm vào trong đời sống đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tra sam han quoc của con người. Củ nhân sâm Hàn Quốc chính trà sâm hàn quốc là nhân sâm Hàn Quốc ở tra hong sam han quoc dạng tươi chưa qua sơ chế trà hồng sâm hàn quốc thành các sản phẩm. tra nhan sam han quoc có những vai trò và trà nhân sâm hàn quốc tác dụng vô cùng to lớn đối với con người.

Post a Comment