1/22/2007

Greg chapell slapped by a fan


India coach Greg Chappell was slapped by a cricket supporter, named Biranchi Maharana, at the Bhubaneswar airport on Monday.

The man who belongs to the Kalinga Sena, a local political outfit in Bhubaneswar, was unhappy with Chappell because of the non-inclusion of Orissa players in the Indian team.

The Orissa police has arrested the man.

These kinda incidents occur,if the team continues to perform badly having some recommendation players in them.If the politics still continues with the game,Today its the coach turn,tommorow may be your turn players and selectors.So play the game for the nation,not for your ads.


3 comments:

sam cu kho là một trong những loại thảo dược tự nhiên, có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản sâm củ khô, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các loại nhân sâm kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được hàng triệu sam cu kho hop thiec người trên khắp thế giới săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời. Từ xưa sâm củ khô hop thiec đến nay những công dụng của loại nhân sâm này vẫn được mọi người lưu truyền và ứng dụng hong sam cu kho vào trong đời sống đặc biệt là chăm sóc sức khỏe của con người hồng sâm củ khô. Củ nhân sâm Hàn Quốc chính là nhân sâm Hàn Quốc ở dạng tươi chưa qua sơ chế thành hong sam cu kho hop thiec các sản phẩm. hồng sâm củ khô hop thiec có những vai trò và tác dụng vô cùng to lớn đối với con người.

bot sam là một trong những loại thảo dược tự nhiên, bột sâm có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản bot hong sam, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các bột hồng sâm loại nhân sâm kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được bot nhan sam hàng triệu người trên khắp thế giới bột nhân sâm săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời bot sam han quoc. Từ xưa đến nay những công dụng của bột sâm hàn quốc loại nhân sâm này vẫn được mọi người bot hong sam han quoc lưu truyền và ứng dụng vào bột hồng sâm hàn quốc trong đời sống đặc biệt là chăm sóc sức khỏe của con người. Củ nhân sâm Hàn Quốc chính bot nhan sam han quoc là nhân sâm Hàn Quốc ở dạng tươi chưa qua sơ chế thành các sản phẩm. Củ nhân sâm Hàn Quốc bột nhân sâm hàn quốc có những vai trò và tác dụng vô cùng to lớn đối với con người.

Post a Comment