3/13/2007

ICC world cup 2007 - Widgets and information


ICC world cup 2007 is going to start from today with the first match going to start in a few hours.The fever is already on with everyone in the 16 nations battling in 51 matches for a period of 47 days.The match schedules are available on ICC worldcup 2007 site

Match schedules
The world cup official Song is already available on the Oficial site Indya.com
ICC worldcup 2007 official Song
Fans from every corner has already started their search for youtube videos,cricketing blogs,Live video links,Live commentary sites and desktop score clients.Companies like Google,YAHOO!,Zimbio are already out to cash this season with widgets,desktop tickers and other video broadcasting stuff.Some sites are even providing the greatest moments of previous world cup's.
Google has already started a blog authored by veteran cricketer Srikanth
Google cricket blog
ICC cricket worldcup 2007 yahoo widget
Count down widget download link
There is a contest going on for cricketing blogger's
Google cricket blogger's contest
Following below are Google desktop widgets
Live scores of matches - Cricket Scores
World Cup cricket Videos -Cricket Videos
Cricket News headlines and pics -Cricket Images and News

Google has got some special package for Adwords.It has created a special Googly Cricket Ads package targeting Cricket websites and search keywords related to the game. But the package is priced 2 hight starting from 1 lakh.Badluck small scale advertisers.

The official logo of Cricket world cup 2007 is here.The logo displays a Caribbean setting with a palm tree, a red human figure, and a bat and ball forming the trunk and fruit. The logo of 2007 Cricket World Cup depicts the passion for the game of cricket in Caribbean.

Some other cricket sites that will be useful :
Cric Info
Cricket world cup 2007 windies
Online ticket booking available here
123 Cricket
Apart from these there are desktop tickers of cricket matches also available
Rediff desktop ticker
Cric Info score ticker

Ram has made simple cricket betting game online in which no money is involved with the name cricket and coins.No money is involved in the game.Its just a fun game collecting coins and increasing you rankings.13 links cricket game

Related posts : Agression in Game

4 comments:

Your blog has been added to Freeads Directory & Random Link Button
Free Ads For Bloggers

sam cu kho là một trong những loại thảo dược tự nhiên, có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản sâm củ khô, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các loại nhân sâm kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được hàng triệu sam cu kho hop thiec người trên khắp thế giới săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời. Từ xưa sâm củ khô hop thiec đến nay những công dụng của loại nhân sâm này vẫn được mọi người lưu truyền và ứng dụng hong sam cu kho vào trong đời sống đặc biệt là chăm sóc sức khỏe của con người hồng sâm củ khô. Củ nhân sâm Hàn Quốc chính là nhân sâm Hàn Quốc ở dạng tươi chưa qua sơ chế thành hong sam cu kho hop thiec các sản phẩm. hồng sâm củ khô hop thiec có những vai trò và tác dụng vô cùng to lớn đối với con người.

Post a Comment