3/20/2007

Useful desktop shortcuts for Mac OS X users

Actually Im not a user of OS X,but when I saw the origin of my traffic on my feedburner,I thought of writing something useful for my users in US who are great users of OS X.Im publishing useful desktop shortcuts for MAC users which are composed here.

Switching shortcuts

* opt+ click on icon of running application in dock = hide app. infront of app. clicked on dock
* opt+ click inside app window = hide app in front of app clicked on
* opt+ cmd + click on dock icon = hide all other apps
* opt+ cmd + click inside app window = hide all other apps

Dialog specific shortcuts

* cmd+d (in open dialog) = open desktop
* cmd+d (in save/discard/cancel dialog) = discard

Mac controlling shortcuts

* cmd+e = eject media
* cmd+opt+eject = sleep
* cmd+ctrl+eject = graceful restart
* cmd+opt+ctrl+eject = graceful shutdown
* cmd+ctrl+power = immediate restart

Navigational shortcuts
* opt+scrollbar = jump to exact scrollbar location
* opt+scrollbar arrows = scroll page at a time (page up/down)

Window manipulation shortcuts

* cmd+expose command = slow motion expose
* shift+minimize button = slow motion minimize (works in reverse way too)
* opt+minimize button = minimize all windows (of current app)
* opt+close button = closes all windows (of current app)
* cmd+drag on title bar = move any window around without changing focus to it first

Other important shortcuts

* cmd+q = quit
* cmd+o = open file
* cmd+i = get info (on current selected object/file/dir)
* cmd+n = new window/document
* cmd+s = save
* cmd+m = minimize
* cmd+h = hide app
* cmd+opt+h = hide other apps

Application switching shortcuts

* cmd+tab = toggle back to previous app
* cmd+tab then q (while still holding cmd) = close other app (w/o switching to it)
* cmd+tab then h (while still holding cmd) = hide other app (w/o switching to it)

Screenshots

* cmd+shift+3 = take a screenshot of the entire screen
* cmd+shift+4 = draw selection for a screenshot

Finder specific shortcuts

* cmd+down = open
* cmd+up = up to parent dir
* cmd+double-click folder icon = open in new window
* opt+drag file/folder = explicit copy
* cmd+drag file/folder = explicit move
* cmd+opt+drag file/folder = create link
* cmd+i = get info (on current selected object/file/dir)
* cmd+shift+A = open Application Folder
* cmd+shift+U = open Utility Folder
* cmd+shift+H = open Home Folder
* cmd+shift+G = go to DIR (in tiger, in a dialog box, beginning a filename with a / does the same)
* cmd+shift+N = create new folder and name it something
* cmd+shift+K = go to network
* cmd+k = connect to server
* cmd+~ = cycle window

Dock specific shortcuts

* cmd+drag (to/through dock) = keeps icons on dock from moving “out of the way”
* cmd+opt+d = hide/show dock (should work while in any app)

Terminal specific shortcuts

* cmd+double-click on a URL in Terminal = url grab / open in default browser
* cmd+opt+shift+s = save selected text
* cmd+left/right arrow = switch windows
* cmd+1 or 2 or 3.. = switch to 1st, 2nd, 3rd, etc window

I hope you might had found these useful.If you have anymore shortcut to tell,post it as comment.If you like the post subscribe here or click here to get email updates.

3 comments:

Nhan sam la mot trong nhung loai thao duoc tu nhien, co mat o rat nhieu quoc gia tren the gioi nhu Nhat Ban, Han Quoc, Hoa Ki... Trong cac loai gia hong sam han quoc ke tren thi nhan sam han quoc luon duoc hang trieu nguoi tren khap the gioi san lung va tim kiem boi nhung gia tri tuyet voi.

nuoc hong sam là một trong những loại thảo dược tự nhiên, có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản nước hồng sâm, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các loại nhân sâm kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được hàng triệu người trên khắp nước hồng sâm hàn quốc thế giới săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời. Từ xưa đến nay những nuoc hong sam han quoc công dụng của loại nhân sâm này vẫn được mọi người lưu truyền và ứng dụng vào trong đời sống đặc biệt là chăm sóc sức khỏe của con người nước sâm hàn quốc. Củ nhân sâm Hàn Quốc chính là nhân sâm Hàn Quốc ở dạng tươi chưa qua sơ chế thành các sản phẩm. nuoc sam han quoc có những vai trò và tác dụng vô cùng to lớn đối với con người.

Hầu hết các giấy nhám tường bao tiền dòng nhám cuộn tại thị trường Việt Nam hiện nay đều được nhập khẩu giấy nhám nhật chà tường trực tiếp từ các nước trong và ngoài khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức… với giá giấy nhám cuộn vô cùng rẻ đã tạo nên sự lựa chọn cực kỳ đa dạng cho khách hàng. giấy nhám nước mịn

Post a Comment