3/01/2007

Restoring even when the Firefox is closed normally

For a normal person :

Go to Tools --> options --> main --> select "Show my windows and tabs from last time" from the drop down menu of When Firefox starts.

Semi technical way :

Type about:config in your address bar and search for browser.startup.page -- right click on it ,go to modify and set the value to 2 If you want to restore it.


Browser.startup.page values and their functions :

0

Start with a blank page (about:blank)

1

Start with the webpage defined as home page. (Default)

2

Load the last visited page.


Resume the previous browser session (Firefox only, implemented after Firefox 2 beta 1)

2 comments:

bot sam là một trong những loại thảo dược tự nhiên, bột sâm có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản bot hong sam, Hàn Quốc, Hoa Kì... Trong các bột hồng sâm loại nhân sâm kể trên thì nhân sâm hàn quốc luôn được bot nhan sam hàng triệu người trên khắp thế giới bột nhân sâm săn lùng và tìm kiếm bởi những giá trị tuyệt vời bot sam han quoc. Từ xưa đến nay những công dụng của bột sâm hàn quốc loại nhân sâm này vẫn được mọi người bot hong sam han quoc lưu truyền và ứng dụng vào bột hồng sâm hàn quốc trong đời sống đặc biệt là chăm sóc sức khỏe của con người. Củ nhân sâm Hàn Quốc chính bot nhan sam han quoc là nhân sâm Hàn Quốc ở dạng tươi chưa qua sơ chế thành các sản phẩm. Củ nhân sâm Hàn Quốc bột nhân sâm hàn quốc có những vai trò và tác dụng vô cùng to lớn đối với con người.

Post a Comment